ราคา : 9,900บาท

Reference dynamic vocal microphone

PDF Download

ผลิตภัณฑ์แนะนำ