ความพึงพอใจของลูกค้า คือ มาตรฐานของเรา

“การบริการก่อนและหลังการขาย” เป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงพิถีพิถันในการเลือกสรรและพัฒนาบุคลากร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าจะได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น

เครื่องดนตรี

about

บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และสมัครเล่นเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้นําเข้าและผู้แทนจําหน่าย เครื่องดนตรีคุณภาพชั้นนํา ที่ได้รับการยอมรับทั่วทุกมุมโลกในเรื่องของคุณภาพการผลิต อาทิ กีตาร์ไฟฟ้า เบส ลําโพง แอมปลิไฟออร์ม คีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์ แลซินทิไซเซอร์

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเตรียมทีมงานที่พร้อมจะให้คําแนะนําเที่ยว กับwลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของนักดนตรีอีกด้วย

 

เครื่องเสียงบ้าน

about

จากประสบการณ์ทางด้านการเป็นผู้แทนจําหน่ายเครื่องเสียงภายในบ้านมาเป็นระยะเวลานาน ทําให้บริษัทฯ เข้าใจถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องเสียงควบคู่ไปกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการความทันสมัยอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงพิถีพิถันในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงภายในบ้านชั้นนําจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในคอลเลคชั่นล่าสุด ไม่ว่าจะเป็น รีซีฟเวอร์ เครื่องเล่นดีวีดี ลําโwงซับวูฟเฟอร์ และลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงที่กลมกลืนและลงตัว สําหรับการจัดและตกแต่งห้องชุดโฮมเธียเตอร์ ห้องคาราโอเกะ หรือแม้แต่การเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหรูภายในบ้าน

 

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

about

สําหรับงานการแสดงกลางแจ้ง ระบบเสียงบนเวที หรืองานแสดงสดต่างๆ ที่อุปกรณ์เครื่องเสียงจําเป็นต้อบรองรับระบบเสียง ของเครื่องเสียงของเครื่องดนตรี เช่น แอมปลิไฟร์เออร์ ลําโพง เครื่องผสมเสียง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ได้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งเป็นยอมรับว่าดีที่สุด เพื่อเสริมศักยภาwของงานระบบเสียงที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ และประสิทธิภาพของ ระบบเสียงกําลังขับสูบ

 

ระบบเสียงภายในอาคาร

about

โครงสร้างงานสถาปนิก ที่เน้นคุณภาพความกลมกลืนทั้งด้านเสียง และงานตกแต่ง อาทิ งานติดตั้งถาวรในอาคาร เพื่อการประกาศ และกระจายเสียง งานระบบเสียงในโรงภาพยนตร์ หรือหอประชุมขนาดขนาดใหญ่ บริษัทฯ ได้คัดสรรแต่สิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานระบบเสียงเฉพาะทางเหล่านี้ให้กับลูกค้า

นอกเหนือจากนั้นยังเน้นการให้บริการแบบครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้ง และการใช้งานอย่างถูกต้อง

 

ระบบบันทึกเสียง และงานบอร์ดคลาส

about

เพี่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร และเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านงานบันเทิงในประเทศไทย ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ขยายการนำเข้าอุปกรณ์ Studio และ Broadcasting ซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะสําหรับการ บันทึกเสียงทั้งในอุตสาหกรรมแwลง ภาพยนตร์ และวิทยุโทรทัศน์ อาทิ อุปกรณ์ Audio Interface (Audio Converter), ลําโพง Active Monitor (Near / Far Field Monitor), ไมโครโฟนสําหรับงานบันทึกเสียง, คีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์/ ซินทิไซเซอร์ และซอร์ฟแวร์ Plug-ins ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมความต้องการของการใช้งานบันทึกเสียงตั้งแต่ระดับ Home Studio จนถึงระดับ Broadcasting ทั้งหมด

about

เครื่องดนตรี

บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และสมัครเล่นเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้นําเข้าและผู้แทนจําหน่าย เครื่องดนตรีคุณภาพชั้นนํา ที่ได้รับการยอมรับทั่วทุกมุมโลกในเรื่องของคุณภาพการผลิต อาทิ กีตาร์ไฟฟ้า เบส ลําโพง แอมปลิไฟออร์ม คีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์ แลซินทิไซเซอร์

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเตรียมทีมงานที่พร้อมจะให้คําแนะนําเที่ยว กับwลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของนักดนตรีอีกด้วย

 

เครื่องเสียงบ้าน

จากประสบการณ์ทางด้านการเป็นผู้แทนจําหน่ายเครื่องเสียงภายในบ้านมาเป็นระยะเวลานาน ทําให้บริษัทฯ เข้าใจถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องเสียงควบคู่ไปกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการความทันสมัยอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงพิถีพิถันในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงภายในบ้านชั้นนําจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในคอลเลคชั่นล่าสุด ไม่ว่าจะเป็น รีซีฟเวอร์ เครื่องเล่นดีวีดี ลําโwงซับวูฟเฟอร์ และลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงที่กลมกลืนและลงตัว สําหรับการจัดและตกแต่งห้องชุดโฮมเธียเตอร์ ห้องคาราโอเกะ หรือแม้แต่การเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหรูภายในบ้าน

about
 
about

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

สําหรับงานการแสดงกลางแจ้ง ระบบเสียงบนเวที หรืองานแสดงสดต่างๆ ที่อุปกรณ์เครื่องเสียงจําเป็นต้อบรองรับระบบเสียง ของเครื่องเสียงของเครื่องดนตรี เช่น แอมปลิไฟร์เออร์ ลําโพง เครื่องผสมเสียง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ได้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งเป็นยอมรับว่าดีที่สุด เพื่อเสริมศักยภาwของงานระบบเสียงที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ และประสิทธิภาพของ ระบบเสียงกําลังขับสูบ

 

ระบบเสียงภายในอาคาร

โครงสร้างงานสถาปนิก ที่เน้นคุณภาพความกลมกลืนทั้งด้านเสียง และงานตกแต่ง อาทิ งานติดตั้งถาวรในอาคาร เพื่อการประกาศ และกระจายเสียง งานระบบเสียงในโรงภาพยนตร์ หรือหอประชุมขนาดขนาดใหญ่ บริษัทฯ ได้คัดสรรแต่สิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานระบบเสียงเฉพาะทางเหล่านี้ให้กับลูกค้า

นอกเหนือจากนั้นยังเน้นการให้บริการแบบครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้คําแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้ง และการใช้งานอย่างถูกต้อง

about
 
about

ระบบบันทึกเสียบ และงานบอร์ดคลาส

เพี่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร และเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านงานบันเทิงในประเทศไทย ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ขยายการนำเข้าอุปกรณ์ Studio และ Broadcasting ซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะสําหรับการ บันทึกเสียงทั้งในอุตสาหกรรมแwลง ภาพยนตร์ และวิทยุโทรทัศน์ อาทิ อุปกรณ์ Audio Interface (Audio Converter), ลําโพง Active Monitor (Near / Far Field Monitor), ไมโครโฟนสําหรับงานบันทึกเสียง, คีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์/ ซินทิไซเซอร์ และซอร์ฟแวร์ Plug-ins ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมความต้องการของการใช้งานบันทึกเสียงตั้งแต่ระดับ Home Studio จนถึงระดับ Broadcasting ทั้งหมด