หูฟังสำหรับการบันทึกเสียง

K271 MKII

ราคา : 6,900 บาท

K240 MKII

ราคา : 5,500 บาท

K240 STUDIO

ราคา : 2,900 บาท

K92

ราคา : 4,200 บาท

K72

ราคา : 2,800 บาท

K52

ราคา : 2,200 บาท

K361

ราคา : 5,000 บาท

K371

ราคา : 6,000 บาท

K175

ราคา : 8,200 บาท

K275

ราคา : 11,000 บาท

K245

ราคา : 9,500 บาท