ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เอ็ม. ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของมหาจักรกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจด้าน การติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม โรงละคร คอนเสิร์ตกลางแจ้ง ฯลฯ ด้วยผลิตภัณฑ์ Public Address, Music Instrument รวมทั้งเครื่องเสียงภายในบ้าน โดยเป็นผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ PEAVEY และ harman/kardon

โดยในปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และการบริการ ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์บันทึกเสียงคุณภาพ AVID Pro Tools ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2548 ผลิตภัณฑ์ AKG จากประเทศออสเตรีย ได้ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผนวกกับการเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง

และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของตลาดเครื่องเสียง และอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเครื่องเสียงชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง อาทิ เครื่องเสียง marantz, ลำโพง Q Acoustics, CREAT AUDIO, DreamWave และล่าสุด WAVES

ซึ่งกว่า 2 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเครื่องเสียงชั้นนำ ทั้งนี้บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะคัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยยึดหลัก และนโยบายของมหาจักรกรุ๊ป ในอันที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

about